Ελληνικά | English
Αρχική / Εταιρεία / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κάθε μεγάλη εταιρεία έχει μια σημαντική υποχρέωση και ένα σημαντικό ρόλο απέναντι στην αγορά αλλά και στην κοινωνία, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται. Η Pepsico-HBH αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ρόλο αυτό. Στόχος της είναι να αποτελεί ένα αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο που δρα με υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για την ελληνική κοινωνία.

Ο κώδικας δεοντολογίας που καθοδηγεί τους εργαζόμενους του ομίλου σε όλο τον κόσμο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην Ποιότητα των προϊόντων αλλά και στην περιβαλλοντική πολιτική και στην κοινωνική συνεισφορά κάθε οργανωτικής μονάδας.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες τόσο για τις γενικές αρχές που υπαγορεύουν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Pepsico-HBH όσο και συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δράσεις της σχετικά με το περιβάλλον και σχετικά με την ασφάλεια και την Ποιότητα των προϊόντων της.

Αρχές και Φιλοσοφία

Αρχές και Φιλοσοφία
Η PEPSICO έχει ως αρχή της το σεβασμό στις χώρες όπου δραστηριοποιείται παγκοσμίως και ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη με κάθε τρόπο.
περισσότερα

Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική πολιτική
Η Pepsico-HBH δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι λειτουργίες της είναι σε συμφωνία με την τρέχουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα.
περισσότερα

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα & Ασφάλεια
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παράγει, να πουλά και να διανέμει προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας
περισσότερα

Γραμμή Καταναλωτών

Επικοινωνήστε με την PepsiCo-ΗΒΗ
800 1173774
χωρίς χρέωση
Pepsico